Dear Landscape

We zijn druk in de weer met de UNESCO Mens- en Biosfeer-aanvraag. Het betrekken van de bevolking in deze aanvraagprocedure is van groot belang.

Dit deden we onder meer via het project Dear Landscape. Een maand lang ‘woonden en werkten’ Annelies en Remy van Dear Hunter in hun omgebouwde zeecontainer naast de Luysmolen in Bocholt. Door zich grondig te verdiepen in situaties en gebieden én door met zoveel mogelijk mensen te praten, probeerden ze het Kempen~Broek zo volledig mogelijk te begrijpen. Ze gingen op pad om het Kempen~Broek te verkennen en bevroegen een groot aantal inwoners en bezoekers over hoe zij het gebied beleven en welke waarde zij eraan hechten. Ze verzamelden alle verhalen en verwerkten deze in een subjectieve kaart of ‘atlas’ van het gebied, zoals waargenomen door de inwoners en de bezoekers. Geen kaart waarmee je op pad kan in het gebied, maar een kaart van verhalen, suggesties en opmerkingen.

De verhalen en de kaart leverden enkele interessante inzichten en wetenswaardigheden op die we zullen gebruiken in de Mens en Biosfeer-aanvraag.

Lees meer over het volledige project Dear Landscape.

Unesco

Marlies en Remy van Dear Hunter voor hun container bij de Luysmolen.
Foto: Roger Dreesen
Kaart Dear Landscape Kempen~Broek 2

Sinds enkele jaren verzamelt het Drielandenpark-project (een initiatief van de Euregio Maas-Rijn) kennis over de landschapskwaliteiten in de grensoverschrijdende regio. Het perspectief van de bewoners op hun natuurlijke omgeving ontbreekt echter nog steeds.

Daarom initieerde de projectgroep Drie Landenparken Dear Landscape en gaf ze Dear Hunter de opdracht om inzichten te verzamelen in de Euregio Maas-Rijn. Het uiteindelijke doel was om inzicht te krijgen in wat belangrijk is voor de bewoners en bezoekers om deze inzichten binnen het landschapsbeleid te gebruiken.

Met het project Dear Landscape zijn zes locaties en hun omgeving in kaart gebracht door intensief veldwerk en ‘participerende observatie’. Lokale vraagstukken en inzichten zijn verzameld: hoe gaan de verschillende gemeenten in dit Drielandenpark om met hun landschap? Hoe wordt het opengesteld? Wat zijn de onderscheidende kwaliteiten en hoe kunnen deze beter worden ingezet ten behoeve van de bewoners en/of bezoekers?

Dear Landscape begon in juli 2017 met drie verblijven: in Visé (Wallonië/België), Vaals (Nederland) en Heers (Vlaanderen/België). Het project werd precies een jaar later voortgezet met nog eens drie locaties: Sourbrodt (Ostbelgien, België), Kempen~Broek (Vlaanderen, België) en Walheim (Aken, Duitsland).

Het einddocument, de Cartopological Landscape Sample Atlas van de Euregio Maas-Rijn, bundelt de resultaten van het project in zijn geheel. Het bevat de onderliggende kaarten, de ter plaatse genomen bodemmonsters, een analyse van de verschillende bodems en een vergelijkende studie van de hoeveelheden en ratio’s van de bodems over de locaties heen, waardoor de (lokale) resultaten kunnen worden vergeleken.

Het doel van deze atlas is om lering te kunnen trekken uit de ervaringen en inzichten die op de zes locaties zijn verzameld, maar ook om een ongewone manier te bieden om de beleving van het landschap op de verschillende locaties met elkaar te vergelijken. Daarmee zou het aanvullende inzichten moeten opleveren die geworteld zijn in de omgeving, maar die deze thematisch overstijgen.

Het vereist geen uitgebreide kennis van alle locaties, maar het zal helpen als men tot op zekere hoogte bekend is met de omgeving. We hopen dan ook dat het een stimulans is om in te graven in de locaties die je (nog) niet kent en dat het bijdraagt aan het begrip en de kennis van het Euregionale landschap.

Dear Landscape wordt uitgevoerd door Dear Hunter en gefinancierd door het People to People programma van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg V A programma EMR. Aanvullende financiering en hulp werden ruimhartig verstrekt door de volgende projectpartners: Stadt Aken, Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel, GrensPark Kempen~Broek en het Drie Landenpark.

Over Dear Hunter

Dear Hunter is een cartopologische* onderzoekspraktijk die alternatieve kaarten en atlassen produceert via kwalitatief veldwerk. Als ‘dear hunter’, verwijzend naar het gedrag en de methodes van de jagers, betekent dit dat we ons grondig verdiepen in situaties om ze volledig te begrijpen, meestal door gedurende relatief lange periodes ter plaatse te wonen en te werken. Onze kaarten bevatten lokale, specifieke, symbolische en ‘intieme’ kennis. Ze bieden een aanvullend perspectief op een bestaande situatie en leiden tot inzichten die toepasbaar zijn binnen de ruimtelijke, economische en culturele ontwikkeling.

*Door het gebruik van antropologische methoden te combineren met cartografische manieren om ervaringen en inzichten te vertalen naar kaarten, ontwikkelt Dear Hunter de discipline van de cartopologie.

Contact

RLKM_2018-def-wit_RGB

Winterslagstraat 87
B – 3600 Genk
T +32 89 65 56 65
F + 32 89 65 56 78

Onze partners

In Kempen~Broek werken vele partners uit verschillende sectoren samen. Ze werken samen aan één GrensPark met een herkenbaar gezicht. 

RLKM VZW © 2019      –

privacy    –    algemene voorwaarden

in opdracht en met de steun van