Foto: Lander Loeckx

Ambitie 2: Een gastvrij en ondernemend landschap

Iemand vergeleek het gebied ooit met een slapende prinses die moet worden wakker gekust. Voor de ander
is het KempenBroek het best bewaarde geheim van Nederland en Vlaanderen. Hoe romantisch dit ook klinkt,
het wijst ook op de realiteit dat het gebied nog te weinig bekendheid geniet. Bij inwoners én bezoekers. Met de
erkenning als Biosfeergebied en/of Landschapspark steken we een tandje bij en maken van onze zwakte onze
sterkte (zie USP, hoofdstuk 10). Samen met ondernemers en andere streekholders werken we aan een attractief
aanbod om inwoners en bezoekers te verleiden om het KempenBroek te ontdekken. Niet alleen omdat de
streek het verdient, maar ook om een duurzame bron van inkomsten voor ondernemers te creëren. 

KempenBroek werd ook wel eens vergeleken met de Veluwe van het zuiden. We hebben echter onze eigen
identiteit die we koesteren en die we met de vorige ambitie gaan versterken. Niet met toeters en bellen, maar
met authenticiteit. We kiezen niet blind voor méér, maar vooral voor beter. En we kiezen voor circulair door op
zoek te gaan naar verdienmodellen die ook het landschap ten goede komen. We focussen op regeneratief toerisme
en worden met de woorden van Anna Pollock een florerende bestemming: “Een toeristische bestemming
als plek waar reizigers welkom zijn en de ontmoeting tussen gasten en gastgemeenschap een positieve impact
nalaat op het gehele systeem.”

We moedigen lokale ondernemers als ambassadeurs aan om een relatie op te bouwen met de plek waar ze
wonen en werken. Hun liefde voor de plek zal de bezoeker aansteken met verwondering en zorgzaamheid,
die dan met die gast kan meereizen naar huis. In die ontmoeting tussen gast en ambassadeur zit de potentieel
transformerende kracht. Zo creëren we niet langer toerisme en ondernemerschap met uitsluitend aandacht voor
groei, maar toerisme en ondernemerschap dat leeft. We creëren een ‘waarden-bewuste plek’ en nemen verantwoordelijke actie. Niet alleen ten voordele van de gastvrijheidssector, maar ook om het goede te doen zodat het geheel van biosfeer, gemeenschappen en individuen kan bloeien.

Uitbaatster Rorenijsje geeft ijsje aan een klant
Foto: Lander Loeckx

Strategische doelstellingen

2.1 Gastvrij

We ontwikkelen een authentiek belevings- en verblijfsaanbod gebaseerd op de eigenheid en kwaliteiten van de streek. De USP (zie hoofdstuk 10) is hierin leidend.

2.2 Ambassadeurs

We werken samen met ondernemers en andere streekholders en maken van hen ambassadeurs van het gebied.

2.3 Circulair

We investeren terug in de streek en de gemeenschap om zo blijvend gebruik te kunnen maken van hun kwaliteiten.

2.4 Divers

We gebruiken het landschap en de gemeenschappen als basis om ondernemende geesten economisch te laten diversifiëren.

2.5 Lokaal

We promoten lokale producten en stimuleren en versterken zo lokaal ondernemerschap.