Foto: Erwin Christis

Onze kandidatuur

Op 29 september 2023 dienden de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies ons dossier in bij het Unesco secretariaat in Parijs om het KempenBroek te laten erkennen als Unesco Biosfeergebied.

De kandidatuur is gebaseerd op het Masterplan 2024-2047 dat we samen met de streekholders * uitwerkten. Aangezien het KempenBroek een grensoverschrijdend gebied is, werd een kandidatuur ingediend voor het Nederlandse deel, het Vlaamse deel én een grensoverschrijdende kandidatuur. In het Masterplan worden zes ambities of verhalen voor de toekomst voor het gebied beschreven met elk meerdere doelstellingen.

* Streekholders is een samenvoeging van het vaak gebruikte woord ‘stakeholders’ (belanghebbenden) en streek. De samenwerking in het KempenBroek heeft als doel om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij hun eigen streek en samen met hen te werken aan een duurzame open ruimte van wereldklasse.

Cover Masterplan KempenBroek 2024-2047
Download hier het
Masterplan 2024-2047
Cover Unesco aanvraagdossier voor het Nederlandse deel
Download hier de kandidatuur voor het Nederlandse deel
Cover Unesco aanvraagdossier voor het Vlaamse deel
Download hier de kandidatuur voor het Vlaamse deel
Download hier de grensoverschrijdende kandidatuur

Onze zes ambities

De volgende zes streekholders vertellen alvast hoe zij op hun manier invulling geven aan één van de zes ambities.

1. Samenwerken aan ons landschap

door samen te werken aan streekidentiteit, streektrots, erfgoed en landschapskwaliteit.

Foto: Lieven Geuns

Laat je inspireren

2. Samenwerken aan een
gastvrij en ondernemend landschap

door samen te werken aan duurzaam ondernemerschap
in en op basis van het landschap.

Foto: Lieven Geuns

Laat je inspireren

3. Samenwerken aan een gezond landschap

door samen te werken aan landschappen als heilzame plekken voor gezondheid en welzijn.

Foto: Lieven Geuns

Laat je inspireren

4. Samenwerken aan een
klimaatbestendig landschap

door samen te werken aan ruimte voor water, koolstofopslag, ...

Foto: Lieven Geuns

Laat je inspireren

5. Samenwerken aan een
productief en energiek landschap

door samen te werken aan een duurzame landbouw en lokale, duurzame energieopwekking.

Foto: Lieven Geuns

Laat je inspireren

6. Samenwerken aan een
soortenrijk en verbonden landschap

door samen te werken aan (natuur)verbindingen in het landschap en de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan.

Foto: Lieven Geuns

Laat je inspireren

Wat zijn de volgende stappen?

De Vlaamse, Nederlandse en grensoverschrijdende kandidaturen werden op 29 september door de Vlaamse Commissie voor Unesco in België en de Nederlandse Unesco Commissie op het hoofdkwartier van Unesco ingediend. De leden van het Internationaal Adviescomité gaan nu aan de slag en om onze kandidaturen te beoordelen. In september 2024 kennen we de uitslag en wordt de erkenning al dan niet toegekend.

Samen met wetenschappelijke instellingen uit Vlaanderen en Nederland gaan we nu aan de slag om een wetenschaps- en educatieplan op te stellen. Dit plan geeft een overzicht van de wetenschappelijke en educatieve activiteiten en onderzoeken die binnen de tienjarige erkenningsperiode zullen worden uitgevoerd. Het plan zal de ambities, doelstellingen en acties uit het Masterplan 2024-2047 onderbouwen en monitoren. Een werkgroep Wetenschap en Educatie zal de uitvoering van het wetenschaps- en educatieplan opvolgen.