Foto: Lander Loeckx

Ambitie 3: Een gezond landschap

De positieve relatie tussen het landschap en onze gezondheid, ons welzijn wordt steeds vaker en beter wetenschappelijk onderbouwd. Zo blijken landschappen en de biodiversiteit die deze bevatten zelfs een aanzienlijk
effect te hebben op de microbiota op en in ons menselijk lichaam. We hebben dus letterlijk een gezondheidsband met onze omgeving.

We hebben in het KempenBroek nog veel open ruimte en aantrekkelijke landschappen. Dit is in het snel verstedelijkend Nederland en Vlaanderen een kans. Een kans voor inwoners om dicht bij huis te ontspannen, te onthaasten, aangenaam te leven in een maatschappij die steeds sneller lijkt te gaan. De coronapandemie toonde ons dat mensen massaal hun eigen ‘achtertuin’ (her)ontdekten en dat ze zich beter voelden na een wandeling door de velden en de bossen.

Maar het biedt ook kansen om – gebruik makend van de authenticiteit, de afwisselende landschappen, de stiltegebieden, de mogelijkheden om dieren te observeren, het boerderijleven te ervaren… – bezoekers aan te trekken. Bezoekers die in het KempenBroek op adem willen komen of juist actief willen recreëren, gezond willen eten, stilte willen ervaren, … De groeiende aandacht voor blue zones, one health, positieve gezondheid, wandelvergaderingen, biowalking, werkplekken in open lucht, maar ook voor al dan niet-georganiseerde vakanties dichter bij huis geeft aan dat hiervoor een markt is. Een markt die lokale ondernemers uit de horecasector,  landbouwsector, zorgsector, … al dan niet gezamenlijk kunnen bedienen. 

Door de heilzame effecten van het landschap als ‘gemene’ (ecosysteem)dienst maximaal te gebruiken in het voorkomen of in het genezen van ziekten werken we aan een positieve gezondheid. We verbinden het landschap met gezondheidszorg en met lokale (zorg)economie. Hierbij gaan we inclusief te werk met aandacht voor mensen met een beperking en door kansengroepen in de maatschappij te betrekken die te weinig worden aangesproken. Het zijn vaak deze groepen die verstoken blijven van de voordelen van bijvoorbeeld een deugddoende boswandeling. Een boswandeling, voorgeschreven door lokale artsen. 

In 2013 werd Weert met KempenBroek verkozen tot groenste regio van de wereld. Laten we nu gaan voor de gezondste regio van de wereld.

Een kind in een boom

Strategische doelstellingen

3.1 Positieve gezondheid

We werken samen met de zorgsector volgens het one health-principe aan een gezonde geest in een gezond lichaam.

3.2 Inclusief

We zorgen voor een belevingsaanbod dat zoveel mogelijk inclusief en toegankelijk voor mensen met een beperking is.

3.3 Verstilling

We werken aan een belevingsaanbod van verstilling.

3.4 Bewegen

We werken aan een goed onderhouden en verbonden recreatief routenetwerk.

3.5 Spelen

We werken aan natuurlijke plekken om buiten te spelen.