zonering

Foto: Erwin Christis

Share on print
Share on email
Share on facebook

Heeft een Mens en Biosfeer-gebied een zonering?

Om de drie doelstellingen van een Mens en Biosfeer-gebied in te vullen, werken Mens en Biosfeer-gebieden met een zonering. Een Mens en Biosfeer-gebied bestaat uit drie zones. Een zone kan meerdere keren voorkomen in een Mens en Biosfeer-gebied.

kernzone

In deze zone moeten de waarden van het Mens en Biosfeer-gebied – die we samen hebben vastgelegd – beschermd worden. Dit kunnen natuurgebieden zijn, maar ook beschermde landschappen.

De omvang van deze zone moet voldoende groot zijn om de doelstellingen te halen en de zone moet wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld als natuurreservaat.

bufferzone

Deze zone ligt rond de kernzone(s). Het is in deze zone dat de duurzame economische ontwikkeling in de praktijk wordt gezet, echter zonder de waarden van de kernzone(s) aan te tasten.

transitiezone

Vanuit deze zone wordt de duurzame (economische) ontwikkeling uitgewerkt en aangestuurd. In veel Mens en Biosfeer-gebieden bestaat deze zone uit de dorpen of steden die in een Mens en Biosfeer-gebied liggen.

Zoneringstekening MAB blauw